Vanaf nu ook online producten kopen, bekijk onze webshop »


Het Nieuwe Werken

“Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.” (Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007)

Het Nieuwe Werken is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik maken van nieuwe technologieën; experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, maar ook nieuwe manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.

Nieuwe professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever of opdrachtgever en aan de inrichting van hun werk. Organisaties zullen andere eisen stellen aan werknemers. De manier waarop organisaties ingericht zijn, zullen daardoor behoorlijk verschillen van de manier waarop wij dat momenteel kennen. En waarom ook niet, we werken immers ook niet meer zoals in de periode van de industriële revolutie.

Het Nieuwe Werken verandert de resultaten van het werk ingrijpend. Dit is het gevolg van de nieuwe, interactieve mogelijkheden die ontstaan door internet, door nieuwe werkmethoden, de nieuwe generatie werknemers en door de veranderde eisen en behoeften aan werk, met als kernwoord ‘flexibiliteit’. In kantoorinrichting wordt flexibiliteit steeds meer toegepast in verschillende soorten werkplekken: vaste werkplekken, flexibele werkplekken, zit-sta werkplekken, werkplekken voor kort groepsoverleg en concentratiewerkplekken.

Wilt u zich oriënteren of meer informatie over Het Nieuwe Werken? Neem dan contact op met INREDA; stuur een email naar info@inreda.nl of bel naar 0522-242190.

Volta 11 + 7942 DG Meppel + btw 8231.47.435.B.01
T 0522 242190 + info@inreda.nl + kvk 04072137

Naar webshop

Gispen Partner